Får dig att växa och blomma

 

 


 

 

 

Coach-IT:s historia

Coach-IT föddes som "frö" för nästan 20 år sedan, "växte" fram 2001, och började "blomma" 2007. Sedan dess förverkligar Coach-IT dina mål genom personlig pedagogisk coachning, i realtid, så att du växer och blommar!

 

Coach-IT får dig att växa och blomma

 

Arbetar du med människor?

Vill du bli bättre på bemötande?

Behöver du positiv och personlig utveckling?

 

Coach-IT får dig att nå målet vare sig du är utbildare, säljare, politiker, chef eller medmänniska! Tänk på att du är en vandrande reklampelare. Vad vill du förmedla till andra genom dig själv? Vad vill ditt företag att du ska sprida för atmosfär kring dig? Med Coach-IT:s hjälp förstärker du dig själv som varumärke.

 

 

Coach-IT förbättrar förutsättningarna

 

Affärsidén är enkel - Coach-IT ser till att alla möten och situationer för dig personligen och på ditt företag blir optimala. Med möten och situationer menas alla processer där människor möts och samverkar, från utbildningar och föreläsningar, till säljmöten och polititkerframträdanden. 

Coach-IT:s ledord är öppenhet, mod och utveckling.  

 

 

Coach-IT:s mål är att ni ska:

  

·   möta nya människor och situationer med ödmjukhet och respekt

·   växa i er personlighet, bli säkrare och öka er genomslagskraft

·   förstå vad som händer vid bemötande och hur man kan påverka det

 

Varför välja Coach-IT?  

  

Du får en unik chans till en bred och professionell utveckling som i sin tur genererar ringar på vattnet, gentemot dina medarbetare och kunder. Genom att börja med dig, framarbetas sedan kundanpassade lösningar som passar för fler med liknande bakgrund och arbetsområden, inom ditt företag eller externt.

   

Nöjdare x 3:

     

          Du blir nöjdare,

                chefen blir nöjdare 

                      och kunden blir nöjdare!

 

Räkna med lönsamhet på alla plan!

 

Investera i dig själv och låt Coach-IT hjälpa dig att hitta din inneboende potential och berika den så att du till fullo kan växa och blomma! 

 

 

Öppenhet - Mod - Utveckling

 

Får dig att växa och blomma

 

Boktips